Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Budowy nowych mieszkań i domów w Krakowie i innych miastach - zdjęcia, relacje, nowe informacje, ceny mieszkań.
marcin
Posty: 4
Rejestracja: 21 gru 2016, 7:29

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: marcin » 21 gru 2016, 10:52

Generalnie pozwolenie na użytkowanie dotyczy całej inwestycji. Nie wiem czy można jakoś etapować oddanie do użytkowania poszczególnych części budynku - nie widzę sensu. Tym bardziej, że prace na całym budynku są już zakończone. Ewentualne kosmetyczne niedociągnięcia/niedoróbki nie są brane pod uwagę przy otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Zakładając, że Generalny Wykonawca złożył już dokumenty do PINB-u, pozwolenie na użytkowanie powinno być najpóźniej w styczniu. Przydałaby się przynajmniej jakaś oficjalna informacja o terminach przekazywania mieszkań ze strony Biura Sprzedaży (myślę, że nie jest to wróżenie z fusów).

Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 21 gru 2016, 18:30

Nie spawdzałam po urzędach czy deweloper ma decyzje na użytkowanie 1 etapu, czy ma decyzje o warunkach zabudowy terenu (2 etap) oraz czy ma decyzję środowiskową (2 etap), ale z wrzucę to co wiem.

****
Data odbiorów mieszkań nie jest jeszcze znana dlatego Panie z biurze sprzedaży tych terminów nie podają.
Jak tylko będzie uzyskany odbiór budynku i będzie grafik kto kiedy odbiera wtedy się dowiemy.
Termin luty jest najbardziej prawdopodobny.

****
Wydaje mi się, że deweloper może mieć decyzję o warunkach zabudowy terenu gdzie znajduje sie działka 2 etap.
Taka decyzja mogła być wydana w chwili kiedy deweloper planował jeszcze 1 etap. Z tego co wiem to decyzja ta może być ważna nawet do kilku lat. Ale... W związku z tym, że na dniach wchodzi MPZP być może to spowoduje, że wcześniejsza decyzja przestanie obowiązywać (może dlatego deweloper wnosił swoje uwagi w MPZP, które jasno wskazywały, że jakiś plan budynku musi być skoro deweloper chce go cofnąć od ulicy wielickiej).
Być może dlatego deweloper chce "rozpocząć budowę" 2 etapu i teren ogrodził. Może developer w ten sposób działa, bo nie chce się załapać na limity i ograniczenia, które nowy plan zagospodarowania przynosi. Według wielu osób słowo rozpoczęcie budowy oznacza ogrodzenie działki, postawienie łopaty i wpisanie do dziennika budowy, że budowa się rozpoczęła (w tym przypadku jednak powinna się pojawić żółta tablica - za jej brak jest jakaś śmieszna kara). To tylko moje przypuszczenia, ale czas pokaże na ile one były prawidłowe.

****
Jeśli dewelper stara się o odbiór budynku to dziwi fakt, że nie umieścił jeszcze loga na dachu (neonu), które w chwili zatwierdzenia MPZP nie będzie zgodne z nowymi ustaleniami. Ale jeśli inspektor tego nie zauważy (bo nie chce) to może wyda decyzję pozytywną, a następnie po wydaniu decyzji deweloper postawi Neon nie związany z inwestycją Wzgórze Krzemionki, tylko reklamą dewelopera (pamiętajmy, że to są dwa odrębne podmioty prawne więc powinniśmy mieć na to oczy otwarte, bowiem mieszkania kupujemy od firmy Wzgórze Krzemionki Sp. z o.o. a nie od Matejka).

****
Wiem, że kilka osób dzwoniła do PINB w Krakowie i miało pytać o pozwolenie na użytkowanie całego budynku.
Dla chętnych poniżej informacja gdzie należy pytać:
PINB - Wielicka 28A
http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/

Jeśli ktoś chce się dopytać o 2 etap w PINB to musi wiedzieć, że ma do tego prawo:
Od 1 stycznia zarówno rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, jak i rejestr pozwoleń na budowę jest jawny, a dane w nim zawarte dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tym celu stworzona została wyszukiwarka Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ),

http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Ale jak narazie wyszukiwarka nie działa poprawnie więc pozostaje jedynie kontakt bezpośredni z Inspektoratem.

Wyszukiwarkę PINB udostępnia:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Starosta Powiatu Kraków
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków

****
Co do samej decyzji środowiskowej to jeśli była już wcześniej uzyskana (przed 2015 rokiem) to można ją w najlepszym przypadku przedłużyć nawet do 10 lat.

"Z dniem 24 grudnia 2015 r. wydłużeniu ulega okres „ważności” również starszych decyzji.

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej z dnia 9 października 2015 r. do terminu, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed dniem wejścia w życie tejże ustawy, a wiec przed dniem 24 grudnia 2015 r., może być załączona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś takich jak decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś stosuje się przepisy art. 72 ust. 3 i 4 ustawy ooś w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

W praktyce oznacza to, że również starsze decyzje środowiskowe, a wiec wydane w czasie w którym okres ich „ważności” wynosił 4 lub 6 lat, od dnia 24 grudnia będą mogły zostać dołączone do wniosku o wydanie kolejnych decyzji przez okres lat 6 – ciu.

Możliwe będzie również wydłużenie tego okresu do lat 10 -ciu, na warunkach wskazanych w art., 72. ust 4 ustawy ooś tj. w przypadku uzyskania stanowiska organu który wydał decyzję o etapowym przebiegu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji."


****
Ma ktoś odpowiedź ZIKiT w sprawie ewentualnego oznaczenia pasów na Jerozolimskiej i postawienia zakazu parkowania?

****
Jeśli chodzi o pozwolenie na użytkownia to odsyłam do źródła:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/68-pozwolenie-na-uzytkowanie

Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

oryginału dziennika budowy,
protokołów badań i sprawdzeń,
dokumentacji geodezyjnej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych, właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).

3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest kara, w drodze postanowienia. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli, organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego, zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.

slwk
Administrator
Posty: 24
Rejestracja: 28 kwie 2015, 18:44

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: slwk » 07 sty 2017, 23:26

Ten wątek zrobił się już tak długi i traktuje o tak wielu sprawach, że ciężko się w nim połapać, dlatego zapraszam do dalszego prowadzenia dyskusji na forum mieszkańców Wzgórza Krzemionki Kraków - tam będzie łatwiej ją uporządkować :) Jeśli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, albo chce o coś zapytać czy podzielić się opiniami, to zapraszam na forum osiedla - zakładajcie nowe tematy, w miarę możliwości dotyczące pojedynczej sprawy :idea:


doxa
Posty: 17
Rejestracja: 06 paź 2016, 21:37

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: doxa » 26 sty 2017, 13:52

hej, pewnie zauważyliście "drobną" zmianę u dewelopera na stanowisku dyrektora sprzedaży - zastanawiam się dlaczego nikt nie poinformował klientów o zmianie najważniejszej osoby z którą się kontaktujemy, a począwszy od spotkań w biurze sprzedaży, przez zawieranie umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej oraz przyszłe formalności końcowe czyli umowę przenosząca własność i całą resztę nie jest to chyba bez znaczenia z kim się kontaktujemy, bo nie kupujemy telewizora tylko mieszkanie za kilkaset tys.
a wystarczyłby mail "dzień dobry, nazywam się tak i tak, w związku ze zmianami personalnymi od dzisiaj będę się zajmować tym i tym..."
tak to się chyba robi u mnie i u was w pracy? ;)

Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 28 sty 2017, 16:50

doxa pisze:hej, pewnie zauważyliście "drobną" zmianę u dewelopera na stanowisku dyrektora sprzedaży - zastanawiam się dlaczego nikt nie poinformował klientów o zmianie najważniejszej osoby z którą się kontaktujemy, a począwszy od spotkań w biurze sprzedaży, przez zawieranie umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej oraz przyszłe formalności końcowe czyli umowę przenosząca własność i całą resztę nie jest to chyba bez znaczenia z kim się kontaktujemy, bo nie kupujemy telewizora tylko mieszkanie za kilkaset tys.
a wystarczyłby mail "dzień dobry, nazywam się tak i tak, w związku ze zmianami personalnymi od dzisiaj będę się zajmować tym i tym..."
tak to się chyba robi u mnie i u was w pracy? ;)


jest to już 3 zmiana i szczerze nic nie wnosi dla nas. Przecież nie możemy tego oprotestować haha. Oczywiście kwestia dobrej komunikacji to inna sprawa (w przypadku dewelopera Matejek od początku są jakieś tajemnice). Tak jak piszesz, wystarczy prosty gest by tworzyć pozytywny PR, ale chyba niemiecka duma/korzenie firmy tego nie ogarniają. Natomiast wierzę głęboko, że my mieszkańcy będziemy się komunikować lepiej i nie zrobimy z bloku jedynie sypialni ;)

Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 21 lut 2017, 20:58

A nam się trafił kupiec na mieszkanie więc nie wiemy czy nie sprzedamy (cesja praw) mieszkania przed podpisaniem umowy deweloperskiej lub po, bo 10% zwrot z inwestycji bez wykańczania mieszkania jest godny przemyślenia. Mieszkanie jeszcze bez odbioru, ale chyba deweloper robił jakieś ostatnie poprawki.

Z niecierpliwością czekamy na wiosnę w tej okolicy:
Obrazek

Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 12 mar 2017, 9:02

czy ktoś z Was wie, czy jeśli na sąsiednich działkach (poza 2 etapem) będzie budowa to czy nas mieszkańców, ktoś będzie informował bowiem przepisy budowlane tego chyba wymagają, czy nie ma takiego zapisuj.

Matejek się zabezpieczył na taką ewentualność, chociaż sposób w jaki to zrobił świadczy o marności tego dewelopera:
"Nabywa oświadcza, ponadto upoważnia Spółkę i jej pełnomocników do:
- występowania, reprezentowania i podejmowania wszelkich czynności w imieniu Nabywcy na jego rzecz i w jakichkolwiek postępowaniach o wydanie jakichkolwiek decyzji, orzeczeń i postanowień dotyczących wszelkich inwestycji prowadzonych przez MATEJEK Sp.z o.o. = w szczególności o wydanie decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę zespołu budynków/budynku na działkach nr 122/11, 122/12 i 120/44, 122/18, 122/19, 186,1 i 120/60, przy czym odległość od zespołu budynków/budynku od granicy oraz od zabudowy istniejącej i projektowej będzie zgodna z przepisami regulującymi te odległości, a także do występowania, reprezentowania i podejmowania wszelkich czynności w imieniu Nabywcy i na jego rzecz w jakichkolwiek postępowaniach mających na celu weryfikację wskazanych wyżej decyzji, orzeczeń i postanowień w trybach zwyczajnych i nadzwyczajnych."
http://budujesie.pl/viewtopic.php?f=34&p=5662#p5662

Czy wiecie do kogo napisać w związku terenem zagrodzonym bramką przez dewelopera, który wydzielił z działki wspólnej teren i być może wpisał go sobie o księgi wieczystej:

Obrazek


Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 13 mar 2017, 18:01

w najnowszej wersji planu zagospodarowania znalazły się dwie drogi dojazdowe:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=78026

KDD.1 - Abrahama - szerokość do 21 metrów
KDD.2 - bez nazwy - szerokość do 31 metrów

Obrazek

Dodatkowo jest zapis o:
1.2 miejsca postojowego samochodowego na 1 mieszkanie
0.5 miejsca postojowego rowerowego na 1 mieszkanie

Dla MW.1:
Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%
Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9-2,1
Maksymalna wysokość zabudowy: 22m
Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%
Wysokość parkingu max 16m

Dla MW/U.1 oraz MW/U.2
Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%
Wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2-2,4
Maksymalna wysokość zabudowy: 22m
Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%

kraklove
Posty: 32
Rejestracja: 25 paź 2016, 12:37

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: kraklove » 13 mar 2017, 18:07

Czy to oznacza, że znów będzie można jeździć tą ulicą biegnącą przez osiedle SM Kabel?

Alicja
Posty: 117
Rejestracja: 26 lis 2015, 1:52

Re: Wzgórze Krzemionki od Matejek mieszkania w Podgórzu forum, opinie

Postautor: Alicja » 13 mar 2017, 18:13

kraklove pisze:Czy to oznacza, że znów będzie można jeździć tą ulicą biegnącą przez osiedle SM Kabel?


Dokładnie tak.
Jeśli bez uwag zostanie w takiej postaci uchwalony MPZP to będzie można przejechać od LIDLa do Jerozolimskiej bez ryzyka otrzymania mandatu.Wróć do „Nowe inwestycje mieszkaniowe w Krakowie - bloki, apartamentowce, domy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości